Atatürk Orman Çiftliği’nde satın alım ve kira verme yönetmeliğinde değişiklik

Posted by

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu başkan Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) ihalesiz gerçekleştirebileceği işlerin kapsamı genişletildi. Yurtiçi ve yurtdışı bayilik/dağıtıcılık işleri ile taşınırların kiraya verilmesi üzere süreçler artık ihalesiz yapılabilecek.

AOÇ Müdürlüğü’nün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe nazaran, bundan bu türlü AOÇ satmak üzere direkt piyasadan eser alabilecek. Evvelce, taşınır, taşınmaz ve hakların gerçek yahut hukuksal şahıslara kiraya verilmesine ve kira artışına ait koşullar ilgili ünitenin teklifi ve AOÇ müdürünün onayı ile belirleniyordu. Değişiklik ile bu artık yalnızca taşınmazlar ile hudutlu olacak. Yönetmelikte kiraya verme müddetinin 10 yılı geçemeyeceği ve 10 yılın sonunda AOÇ’nin tekrar ihaleye çıkarak birebir taşınır, taşınmaz ve hakları kiraya verebileceği belirtiliyordu. Yeniden bu süreçler de yalnızca taşınmazlar ile sonlandırıldı.

Yönetmeliğin “ihalesiz satım” hususu de başlığı ile birlikte değiştirildi. Mevcut yönetmelikte, “Üretilen bitkisel, hayvansal eserler, tohumluk yahut damızlıklar, ilgili ünitelerce belirlenen ve AOÇ müdürünce onaylanan asıllar ve bedellerle ihale yapılmaksızın satılabilir” kararı yer alıyordu. Unsur başlığı “ihalesiz satım ve kiralama” oldu. Hususun yeni hali şöyle: “AOÇ tarafından üretilen/ürettirilen yahut satılmak üzere alınan eserlerin satımı, yurtiçi ve yurtdışı bayilik/dağıtıcılık verilmesi ile taşınır ve hakların kiraya verilmesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tespit edilen temeller dairesinde ihale yapılmaksızın ticari yollara nazaran gerçekleştirilebilir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.