AYM kararını verdi: Ankara Valiliği’nin hareket yasaklarını ‘keyfi’ olarak nitelendirdi

Posted by

Veli Saçılık, Adnan Vural, Aslıhan Han Özden ve Ömer Faruk Kök Ankara’da OHAL devrinde gerçekleştirdikleri hareket nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Süreç AYM’ye taşınırken bugün yayımlanan basın açıklamasında, “toplantı ve şov yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” yer verildi.

Kararda ayrıyeten Ankara Valiliği’nin hareket kararının ise keyfi olduğu bildirildi.

Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesi şu formda: 

“SOMUT TERÖR TEHDİDİNE ODAKLANDIĞI KONUSUNDA TEREDDÜT YARATMAKTADIR”

Ülkemizin fevkalâde hâl dışında da birçok farklı terör tehdidi altında bulunduğu bir gerçektir. Keza ülkemiz terör örgütlerinin komşu ülkelerdeki faaliyetlerinden de birincil derecede etkilenmektedir. Tam da bu sebeple somut olgulardan hareket etmeksizin salt ülkemizde terör tehlikesi bulunduğu münasebetine dayalı olarak temel haklara yapılacak daima müdahaleler hakkın özünü ortadan kaldırma tehlikesi barındırır.

Üstelik müracaat konusu yasaklama kararlarının birçoklarında somut olarak S.Ö. ve N.G.ye dayanak hareketinden ve bu hareketin yarattığı rahatsızlıktan, bir kısmında ise park ya da bahçe üzere vatandaşların ağır olarak tercih ettiği bölgelerde yüksek sesle hareket yapılması üzere nedenlerle etrafa rahatsızlık verildiğinden bahsedilirken terör tehdidine soyut olarak yer verilmesi, yönetimin takdir yetkisini kullanırken rastgele bir somut terör tehdidine odaklandığı konusunda tereddüt yaratmaktadır. 

KEYFİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Ankara Valiliği’nin müracaat konusu öteki yasaklama kararlarının tersine 30/8/2017 tarihli yasaklama kararı, Valiliğin internet sitesinde yer almamaktadır. Bu durumda müracaat konusu öteki yasaklama kararlarının tersine Ankara Valiliğinin kamuoyuna uygun bir biçimde duyurmadığı görülen 30/8/2017 tarihli yasaklama kararına dayanılarak verilen idari para cezalarının demokratik toplum tertibinin gereklerine uygun olduğundan kelam edilemez. Hakikaten makullüğü ve öngörülebilirliği ortadan kaldıran bu durum, yönetimin keyfî olarak hareket etmesinin önünü açabilecek niteliktedir.

“KESİNLİK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİKTEN UZAK”

Ankara Valiliği’nin 21/1/2018 tarihli müsaadeye bağlama kararında ise müracaat konusu öbür yasaklama kararlarından farklı olarak bir mühlet belirtilmemiş; kararın geçerlilik müddeti, sona ereceği vakit büsbütün yönetimin takdir yetkisi kapsamında kalan ve bireyler tarafından hiçbir öngörülebilirliği bulunmayan, yurt dışında gerçekleştirilen bir askerî operasyona bağlanmıştır. Katılık ve öngörülebilirlikten hayli uzak bu türlü bir belirlemenin de yönetimin keyfîliğini gündeme getireceği açıktır. Bu nedenle Ankara Valiliğinin geçerli olacağı mühlet gerçekleştirilen operasyonun sona ermesine bağlanmış olan 21/1/2018 tarihli müsaadeye bağlama kararı uyarınca verilen idari para cezalarının da bu sebeple demokratik toplum sisteminin gereklerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir.  

AYM: “İDARE EN AĞIR ÖNLEME BAŞVURMUŞTUR”

Ankara Valiliği, müracaat konusu yasaklama kararlarıyla bireylerin toplantı ve şov yürüyüşleri düzenleme hakkı istikametinden, müddeti belirli olmayan kategorik  yasaklama kararlarıyla tıpkı etkiyi oluşturan bir külfet yaratmış; buna rağmen kamu tertibinin karşılaştığı tehlikenin harikulâde hâl önlemleri çerçevesinde işlerini kaybeden yahut onların yakınları olan ve ilgililere seslerini duyurmaya çalışan ya da fikirleri için paydaş bulmaya çabalayan müracaatçılar istikametinden yaratılan bu külfete baskın geldiğini hiçbir halde göstermemiştir. Ayrıyeten yönetim, müracaat konusu olayda yarışan pahalar ortasında adil bir istikrar kurulabilmesi için daha hafif önlemler alınmasının yetersiz kalacağını hiçbir biçimde ortaya koymadan ilgili Kanun’da öngörülen en ağır önleme başvurmuştur.

HAK İHLALİNE KARAR VERİLMİŞTİR

 Bunun yanında müracaat konusu toplantılarda rastgele bir şiddet olayı yaşandığı da tespit edilmemiştir. Kamuoyuna ilan edilmeyen 30/8/2017 tarihli yasaklama kararı ve geçerli olacağı müddet bir askerî operasyonunun bitişi olarak belirlenen 21/1/2018 tarihli müsaadeye bağlama kararlarının öngörülebilirliği büsbütün ortadan kaldırdığı ve bu nedenle keyfîliğe yol açabileceği değerlendirilmiştir. Keyfî uygulamalara yol açabilecek bu kararların somut olayda hiçbir biçimde harika hâlin gerektirdiği ölçüde olmadığı sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle toplantı ve şov yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.