Gazi Üniversitesi kontratlı işçi alacak! Gazi Üniversitesi kontratlı işçi alım koşulları

Posted by

Gazi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 95 kontratlı işçi alınacağı duıyuruldu. Son müracaat tarihi olarak ise 18 Ağustos 2022 belirlendi.

Açıklamada, “GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KONTRATLI İŞÇİ (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI Üniversitemiz ünitelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci unsurun (b) fıkrasına nazaran 2020 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle sarfiyatları yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 73 adet Kontratlı İşçi alınacaktır.” denildi.

Bunun ardından üniversite, müracaat yapmak isteyen adaylar için koşulları ve nasıl müracaat yapacaklarını açıkladı.

Üniversitede vazifeli işçi olarak çalışmak isteyenler, “Gazi Üniversitesi kontratlı işçi alım kuralları nelerdir? Kimler, nasıl başvurabilir?” sorularını arama motorlarına yazmaya başladı.

Peki, Gazi Üniversitesi kontratlı işçi alım koşulları nelerdir? Kimler, nasıl başvurabilir? İşte cevabı…

Gazi Üniversitesi kontratlı işçi alım koşulları nelerdir? Kimler, nasıl başvurabilir?

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK KAİDELER:

Genel Koşullar:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunun (A) bendinde belirtilen kuralları taşımak. Özel Koşullar: 1- Tercih edilecek konumun karşısında yer alan kuralları taşıyor olmak, 2- Başvurulan konum prestiji ile gerekli 2020 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması. (askerliğini yapmış yahut tecil ettirmiş olmak)

5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Hususu kararları gizli kalmak kaydıyla ilan edilen kontratlı işçi durumuna ait yataklı tedavi kuramlarında 24 saat temeline dayalı çalışmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak.

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsurunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

7- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU HALİ, YERİ VE VAKTİ:

Adayların https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak müracaat yapılacak durum için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla duruma müracaat yapılamayacaktır. Adayların tahsil durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen konumda yer alan tahsil programları ile uygun olmaması durumunda müracaat süreci gerçekleşmeyecektir.

Adayların KPSS puan tipi, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen konumda belirlenen KPSS puan çeşidi ve yılı ile uygun olmaması durumunda müracaat süreci gerçekleşmeyecektir. Yalnızca Dayanak Çalışanı (Hijyen belgeli) konuma başvuran adaylar mezuniyet dokümanını yahut diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir.

Ayrıca ÖZGELİR bütçesine müracaat edecek Takviye Çalışanı MEB onaylı Hijyen Evrakını taratarak sisteme yükleyeceklerdir. Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi (10 adet erkek personel) konumuna başvuran adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususunda yer alan kuralları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler, kamunun sıhhatine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmaması gerekmektedir.

Ayrıca Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi olarak misyon yapmasına mahzur olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu bulunmamak Deneyim istenen durumlar için adaylardan müracaatta bulunacakları konumda çalıştıklarını gösterir evrakın (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Deneyim istenen durumlar için adaylardan müracaatta bulunacakları durumda çalıştıklarını gösterir dokümanın denetimi emeliyle https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu dokümanın indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir. Müracaat süreci tamamlandıktan sonra İşçi Daire Başkanlığı işçileri tarafından müracaat evrakları on-line olarak ön denetime tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış doküman yüklenmesi durumunda müracaat red edilecektir.

Başvurularım ekranından adayların müracaatlarının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Müracaatlarım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen müracaat sahipleri eksik evrakları ilan mühleti içinde tamamlamaları halinde tekrar müracaat yapabileceklerdir. Müracaat süreçleri 04.08.2022 – 18.08.2022 tarihleri ortasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda, kontrat yapmaya hak kazanan adaylar, 2020 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak belirlenecek olup rastgele bir yazılı ve/veya kelamlı imtihan uygulanmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Kontrat yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli dokümanlar ile bu dokümanların teslim edileceği yer ve vakit, müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) iş günü içerisinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.

Açık iş sayısını on katı kadar yedek aday belirlenecektir. İşe başlamak için gerekli evrakları vaktinde teslim etmeyen yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, kelam konusu sonucun olumlu olması halinde mukavele yapılacaktır. Gerçeğe alışılmamış doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlana ait bütün duyurular Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere öbür bir biçimde bildirim yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır. Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.