İsimli tatil ne vakit başlıyor , ne vakit bitiyor?

Posted by

Yargı çalışanlarının toplu müsaadeye çıktığı adil tatil, her yıl tıpkı tarihler ortasında yapılıyor. Son günlerde 2022 isimli tatil periyodunun başlangıç ve bitiş tarihlerini sorgulamaya başladı. Vatandaşlar isimli tatil ile detayları merak ediyor. İsimli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni isimli yıl 1 Eylül’de başlar.

Mahkemeleri de kapsayan, hakim, savcı ve adliye çalışanları isimli tatil devrinde müsaade yapıyor. Mahkemede süreçleri olan vatandaşlar ve isimli tatile çıkacak çalışanlar tatil müddetini merak ediyor. Pekala, isimli tatil ne vakit başlayacak, ne vakit bitecek?

ADLİ TATİL NE VAKİT?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak müsaadeye çıktığı tatil periyoduna denir. İsimli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni isimli yıl bir Eylülde başlar.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

Adli tatilde, lakin aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati önlem, ihtiyati haciz ve kanıtların tespiti üzere süreksiz hukuksal müdafaa, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve öbür müracaatlar hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ait dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi yahut iş kontratı sebebiyle emekçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından ötürü kayıp evrakı verilmesi talepleri ile değerli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle tekrar yapılandırılmasına ait işler ve davalar.

f) İsimli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim kararlarına nazaran, mahkemenin vazife alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda tez olduğu belirtilen yahut taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece hızlı görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların mutabakatı hâlinde yahut dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, üstteki iş ve davalara bakılması, isimli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) İsimli tatilde, üstteki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen yanıt dilekçelerinin ve belgesi süreçten kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, evrakın öteki bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine yahut Yargıtaya gönderilmesi süreçleri de yapılır.

(4) Bu husus kararları, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) İsimli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği mühletlerin bitmesi tatil vaktine rastlarsa, bu müddetler ayrıyeten bir karara gerek olmaksızın isimli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.